تاریخ :  ۱۳٩٢/٦/۱٤
نویسنده :  میلادشیراز
تاریخ :  ۱۳٩٢/٥/٢۸
نویسنده :  میلادشیراز

 

عکس بیشتر در ادامه...:: برچسب‌ها: قتل, صلیب, اعدام, قتل خشن
تاریخ :  ۱۳٩٢/٥/٢۸
نویسنده :  میلادشیراز
تاریخ :  ۱۳٩٢/٥/٢۸
نویسنده :  میلادشیراز
تاریخ :  ۱۳٩٢/٥/٢۸
نویسنده :  میلادشیراز
تاریخ :  ۱۳٩٢/٥/٢۸
نویسنده :  میلادشیراز
تاریخ :  ۱۳٩٢/٥/٢۸
نویسنده :  میلادشیراز
تاریخ :  ۱۳٩٢/٢/٢٦
نویسنده :  میلادشیراز